cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
Idėja

Vaikų teatro mokyklėlės veiklos gairės


Edukacinė veikla pagrįsta teatro menu. Visi mokyklėlės mokytojai profesionalūs ir pripažinti menininkai: dramos aktoriai, choreografai, muzikai. Konsultantai: logopedai, psichologai.

Idėja. Ugdyti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą asmenybę betarpiškoje kultūros erdvėje (dramos teatre).

Nuostata. Kūrybinis procesas, edukacija, ugdytinių savijauta reikšmingesni negu rezultatas.

Tikslai ir uždaviniai. Teatro meno priemonėmis atskleisti vaikui jį supančio pasaulio harmoniją, suvokti aplinką visais jutimais, tapti jautriu, pastabiu, dėmesingu, smalsiu, gailestingu, harmoningu bei kuriančiu žmogumi. Padėti vaikui patirti kūrybos bei jos proceso džiaugsmą. Ugdyti pilietiškumo jausmą, valią, atsakomybę už save ir draugą ar draugų grupę. Gebėti skirti moralines vertybes. Puoselėti meninį skonį. Integruoti į sveikų vaikų aplinką vaikus su negalia. Padėti talentingiems vaikams atskleisti savo ypatingus gebėjimus. Pajusti bendrumo, bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos reikšmę.

Pagrindinis teatro mokyklėlės uždavinys - vaikų ugdymas teatro menu. Pagrindinis tikslas - harmoningas, kūrybingas, valingas ir atsakingas žmogus. Suderinta profesionalių pedagogų - menininkų programa ir nuostatos orientuotos į vaiko gebėjimus bei poreikius.

Teatro mokyklėlės spektakliai kuriami tik profesionalių menininkų: režisierių, dailininkų, kompozitorių, choreografų.

Mokyklėlės auklėtiniai dalyvauja įvairiuose miesto ir respublikos renginiuose.

Teatro mokyklėlė numato: ugdyti vaikus dramos pamokėlėse, kalbos pamokėlėse, šokio ir scenos judesio pamokėlėse, dainavimo pamokėlėse. Kurti dramos spektaklius, muzikinius spektaklius, šokio spektaklius, kuriuose dalyvautų mokyklėlės pedagogai - aktoriai ir vaikai.

Mokyklėlės spektakliai vaidinami profesionalaus teatro scenoje.

Dalyvaujama festivaliuose, konkursuose, akcijose, miesto ir respublikos renginiuose. Bendradarbiaujama su Lietuvos dramos teatrais, Kultūros ministerija, miesto švietimo ir ugdymo skyriumi, kartu rengiamas kasmetinis mokyklinių teatrų festivalis „Mes be teatro negyvensim!”

Rengiami bendri projektai su Kauno dramos teatru, Kauno menininkų namais, bažnyčia, mokyklomis, vaikų globos namais, darželiais, ligoninėmis, senelių namais ir kt. Rengiami teatro meno seminarai miesto ir respublikos mokytojams. Kuriama meninio ugdymo programa vaikams su negalia, padėsianti jiems atsiskleisti ir suvokti aplinką teatro meno priemonėmis. Programoje dalyvaus ir sveiki vaikai - savanoriai pagalbininkai sąmoningai suvokiantys savo humanišką misiją.