cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
Istorija

1999 m. gegužę, tuometinis teatro vadovas Vidmantas Bartulis pasiūlė aktorei Nijolei Lepeškaitei prie Dramos teatro įkurti teatro mokyklėlę. Tais pačiais metais Nijolė Lepeškaitė rugsėjo mėn. pakvietė aktorius, turinčius kūrybinio darbo su vaikais patirtį ir mokyklėlė pradėjo savo veiklą. Pirmaisiais teatro pedagogais tapo Nijolė Lepeškaitė, Inesa Paliulytė ir Egidijus Stancikas.

2001 m. dramos teatro scenoje vaidinamas miuziklas „Būk varle ir tu“ (bendras teatro mokyklėlės ir Suzuki talentų mokyklos projektas)

2002 m. I.Paliulytės ir R.Tautkaus miuziklas „Laisvės alėja - sekmadienis“ režisierė I.Paliulytė. Vaidina teatro aktoriai ir 80 mokyklėlės auklėtinių.

2003 m. Motinos dienos proga „Laisvės alėja - sekmadienis“ vaidinamas ant Įgulos bažnyčios laiptų. Bendras dramos teatro ir Įgulos bažnyčios projektas.

2003 m. Įgulos bažnyčios ir teatro mokyklėlės projektas „Baltas Kalėdų sapnas“ Šv. Kalėdų naktį.

2003 m. Vaikų teatrų festivalis „Mes be teatro negyvensim“. Bendras KVDT, teatro mokyklėlės „Mano teatras“ ir Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus projektas.

2004 m. R.Skučaitės ir Z.Bružaitės „Kas liepynėj išsipynė“ Režisierius T.Erbrėderis. Vaidina teatro aktoriai ir 100 mokyklėlės auklėtinių.

2004 m. Įgulos bažnyčios ir teatro mokyklėlės projektas „Mažoji Kalėdų misterija“.

2004 m. Vaikų teatrų festivalis „Mes be teatro negyvensim“. Bendras KVDT, teatro mokyklėlės „Mano teatras“ ir Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus projektas.

2005 m. I.Paliulytės „Anderseno gatvė“ rež. I.Paliulytė. Vaidina teatro aktoriai ir 100 mokyklėlės auklėtinių. Spektaklis įvertintas festivalio „Anderseno metai teatre“ (Kauno dramos teatras) vaikų žiuri diplomu už geriausią pastatymą vaikams ir suaugusiųjų žiuri - už sėkmingą suaugusiųjų bendradarbiavimą su vaikais, „Fortūnos“ diplomu už teatro mokyklėlės darbą su vaikais, I.Paliulytė už geriausią sezono pastatymą vaikams apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“.

2005 m. Kauno menininkų namuose I.Paliulytės projektas „Susitikimo vieta Lietuva“. J.Marcinkevičiaus poezija skaito Teatro mokyklėlės auklėtiniai ir Kauno dramos teatro aktoriai.

2005 m. Teatrinis seminaras „Mes be teatro negyvensim“ Kauno darželių ir mokyklų teatro mokytojams. Seminarą vedė mokyklėlės „Mano teatras“ pedagogai ir LTMA dėstytojai. Bendras KVDT, teatro mokyklėlės „Mano teatras“ ir Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus projektas.

2006 m. Festivalis - seminaras „Mes be teatro negyvensim!“ TEATRO KALBA. Klausytojai ir dalyviai Kauno m. teatro mokytojai ir teatro studijų lankytojai. Seminaro vedėjai Nacionalinės premijos laureatas, KVDT meno vadovas, rež. G.Varnas, mokyklėlės pedagogai - KVDT aktoriai. Bendras mokyklėlės „Mano teatras“, KVDT ir Kauno m. švietimo ir ugdymo sk. projektas.

2006 m. Seminaras teatro ir lietuvių literatūros mokytojams „Žaidžiame eilėraštį“. Seminaro vedėjai - teatro mokyklėlės pedagogai - aktoriai. Bendras mokyklėlės „Mano teatras“ ir Kauno m. švietimo ir ugdymo skyriaus projektas.

2007 m. Seminaras - festivalis „Mes be teatro negyvensim!“ TEATRO KALBA. Klausytojai ir dalyviai Kauno m. teatro mokytojai, teatro studijų lankytojai - moksleiviai. Seminaro vedėjai: rež. G.Padegimas, lėlių teatro rež. D.Armanavičius, mokyklėlės pedagogai - aktoriai (KVDT). Globos namų vaikams buvo suvaidintas spektaklis I.Paliulytės „Anderseno gatvė“. Bendras teatro mokyklėlės „Mano teatras“, KVDT, Kauno m. švietimo ir ugdymo sk., Kauno menų darželio „Etiudas“ projektas.

2008 m. Dviejų etapų projektas - seminaras „Mes be teatro negyvensim“


I dalis

balandžio 16, 17 d. Meno įtaka visapusiškos asmenybės ugdymui

balandžio 16d. 11val. teorinė konferencija mokyklų vadovams


Pranešimai:

11 val. Švietimo kultūros politikos perspektyvos - LRS narė Dalia Teišerskytė

12 val. Meno įtaka žmogaus vystymuisi - aktorė, teatro mokytoja Inesa Paliulytė

13 val. Menas - atsvara technologijų amžiui - režisierius Gytis Padegimas

14 val. Dvasinio gyvenimo kelias - kunigas Artūras Kazlauskas


balandžio 17d. 11val. teorinė konferencija ikimokyklinių įstaigų vadovams


Pranešimai:

11 val. Menas - vaizduotės žadintojas - aktorė, teatro mokytoja Inesa Paliulytė

13 val. Vaiko pasaulis ir šiuolaikinės visuomenės vertybinės nuostatos - kunigas Artūras Kazlauskas


II dalis

gegužės 26d. Spektaklio „Liūdnas Dievas“ atvira repeticija Kauno teatro mokytojams ir moksleiviams. Aptarimas.

Rengėjai: VŠĮ „Mano teatras“, Kauno m. švietimo ir ugdymo skyrius


2008 m. gegužės 10d. 18 val. Švč. Trejybės bažnyčioje (Kauno kunigų seminarija) „Sekminių misterija.“ Scenarijaus autorė ir režisierė Inesa Paliulytė. Dalyviai teatro mokyklėlės „Mano teatras“ auklėtiniai.

2008 m. I. Paliulytės „Liūdnas Dievas“, rež. I.Paliulytė. Vaidina teatro aktoriai ir 200 teatro mokyklėlės auklėtinių. Spektaklis apdovanotas „Fortūnos“ prizu. Nominuotas „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimui.

2009 m. tęstinis projektas „Mes be teatro negyvensim!“

2009 m. Šokio ir scenos judesio projektas „Atvira pamoka“. Choreografės Rasa Sviderskienė ir Asta Brilingienė.

2009 m. „Šv. Kalėdų misterija“ Pažaislio vienuolyno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Rež. I.Paliulytė. Vaidino teatro mokyklėlės auklėtiniai.

2010 m. „Teatro mokyklėlei 10 metų!” Teatralizuotas jubiliejinis vakaras Kauno filharmonijoje.

2012 m. Spektaklis „Liūdnas Dievas“ profesionalių teatrų Dalios Tamulevičiūtės vardo festivalyje LR Kultūros Ministerijos buvo apdovanotas kaip geriausias festivalio spektaklis.

2012 m. buvo pastatytas bendras VŠĮ „Mano teatro“ ir Kauno Nacionalinio Dramos teatro spektaklis pagal Astridos Lindgren gyvenimą „ASTRIDA“. Pjesės autorė ir pastatymo režisierė Inesa Paliulytė. Spektaklyje vaidina teatro aktoriai ir VŠĮ „Mano teatras“ mažieji artistai.

2013 m. Rugsėjo 30d. bendras VŠĮ „Mano teatro“ ir Kauno NDT spektaklis I. Paliulytės „Astrida“ pradėjo Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį Varėnoje.

2014 m. dalyvavome tarptautiniame teatrų „Teatrai vaikams“ „ASSITEŽ“ su spektakliu I.Paliulytės „Astrida“